den lilla ventilationsfirman med det stora engagemanget

Vår verksamhet inriktar sig på ventilationsarbeten av alla slag i olika typer av fastigheter.

Så som villa, flerbostadshus samt industri - och kontorsfastigheter. Oavsett vilken typ ventilationsrelaterat problem ni har kan ni känna er trygga när ni vänder er till oss. Vår ambition är att ta fram den bästa lösningen utifrån era behov. Vi innehar F-skatt och Ansvarsförsäkring.